A REVIEW OF ประกันสุขภาพอันไหนดีที่สุด

A Review Of ประกันสุขภาพอันไหนดีที่สุด

A Review Of ประกันสุขภาพอันไหนดีที่สุด

Blog Article

ประกันผู้สูงอายุ โครงการเมืองไทยวัยเก๋า คุ้มทั่วไทย

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประกันสุขภาพเหมาจ่าย เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส

แต่ถ้าหากเรามีประวัติเจ็บป่วย โรคประจำตัว หรือประวัติการผ่าตัด ก็อาจจะต้องมีขั้นตอนในเรื่องของการขอประวัติสุขภาพจากโรงพยาบาลที่ทำการรักษาทั้งหมด และตรวจสุขภาพโดยแพทย์ เพื่อประกอบการพิจารณารับประกันจากบริษัทเป็นกรณีไป แล้วบริษัทจะแจ้งข้อเสนอใหม่มาให้ลูกค้าพิจารณาอีกครั้ง ว่ามีข้อยกเว้น การเพิ่มเบี้ย หรือเงื่อนไขพิเศษใดๆหรือไม่

ค่าห้องและค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)

การรักษาโรคร้ายมักจะมีค่ารักษาพยาบาลที่สูงมากและมักต้องใช้เวลารักษาในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง จึงขอแนะนำให้กลุ่มผู้สูงอายุเลือกประกันสุขภาพเหมาจ่ายที่ให้ความคุ้มครองโรคร้ายด้วย เช่น โรคมะเร็ง โรคทางด้านสมอง และโรคที่เกี่ยวกับหัวใจหรือหลอดเลือด ซึ่งวงเงินคุ้มครองควรจะเพียงพอต่อการรักษาพยาบาล รวมทั้งควรพิจารณาแผนประกันที่สามารถให้ความคุ้มครองโดยที่ไม่ต้องมีการสำรองจ่ายเอาไว้ล่วงหน้า 

ไม่จำกัดวงเงินต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

​​​​​​​​​​​​​​​          การเลือกซื้อประกันสุขภาพ​เหมาจ่าย เป็นทางเลือกเน้นคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่มีโอกาสสูงขึ้นในอนาคต และยังจัดสรรค่ารักษาพยาบาลภายใต้วงเงินเหมาจ่ายได้ ดังนั้น ปัจจัยในการเลือกให้เหมาะกับตัวเอง ไม่ว่าจะเป็น ความสามารถในการชำระเบี้ย สวัสดิการที่มี และอายุในการรับประกัน เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการเลือกแบบประกันสุขภาพเพื่อให้ได้สิ่งที่เหมาะสมและคุ้มค่ามากที่สุด คำเตือน : โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

กล้องถ่ายรูป, อุปกรณ์กล้อง, กล้องแอคชัน

แบรนด์มีเครือข่ายนานาชาติ เชื่อถือได้

กำหนดเบี้ยที่ต้องการออมในประกันควบการลงทุนได้

สำหรับประกันสุขภาพจะถือว่าเป็นสัญญาเพิ่มเติมจึงจำเป็นจะต้องมีประกันชีวิตเป็นแผนประกันหลัก ประกันสุขภาพอันไหนดีที่สุด โดยประกันชีวิตที่นำมาทำคู่กับประกันสุขภาพนั้นก็มีให้เลือกค่อนข้างหลากหลาย แต่หากจะเน้นความคุ้มครองในเรื่องของประกันสุขภาพ แผนประกันชีวิตที่นิยมนำมาจับคู่กับประกันสุขภาพมักจะเป็นแผนประกันชีวิตแบบตลอดชีพเนื่องจากสามารถให้ความคุ้มครองได้นานเพื่อที่เราจะสามารถถือความคุ้มครองประกันสุขภาพต่อไปได้เรื่อยๆ มีค่าเบี้ยที่ราคาไม่แพงเพียงหลักพันบาท และสามารถทำความคุ้มครองขั้นต่ำได้

​การรักษาโรคมะเร็งการล้างไต/ โรคร้ายแรง

สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการทำประกันให้ลูก แนะนำให้เลือกประกันสุขภาพเหมาจ่ายที่สามารถต่ออายุได้เรื่อย ๆ โดยไม่มีข้อจำกัด

บางกรมธรรม์อาจกำหนดวงเงินคุ้มครองการรักษาต่อครั้ง

Report this page